Masajın Kaslar Üzerindeki Etkileri

Masajın Kaslar Üzerindeki Etkileri

Kasların kasılıp gevşeyebilmeleri için gerekli enerji kaynağı,  ATP  parçalanması
sonucunda açığa çıkar. Enerji gereksiniminde kasta depolanmış olan glikojen, glukoza parçalanır.
Bunun sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkar. Ortamda gerekli oksijen yok ise piruvik asit laktik asite çevrilir
ve kasta yorgunluk meydana gelir. Biriken laktik ve piruvik asit nosiseptörleri uyararak ağrı algısına yol açar.
Bir çok ağrılı uyaran, lokal kas spazmları oluşturabilir. Bir kasın herhangi bir sebeple metabolizmasında oluşmuş
bir aksama nedeni ile olası yırtılma ve kopma riskine karşı ağrılı ve kasılı durma halidir. Gerekli dolaşımın yeterli
olması halinde bu durum ortadan kalkar. Sonuç olarak spazmlı kas için, gerek kendisine ait, gerekse kendi bölgesindeki diğer dokuların, oluşmuş ağrılı hallerinde korunma ve korunmaya destek amacı ile oluşturulan kas gerginliği açıklamasını yapabiliriz.
Masaj kan ve lenf akımının drenajı ile metabolitlerin ve karbondioksitin kaslardan hızlıca uzaklaştırılmasını sağlayarak ağrı reseptörlerinin uyarımının azaltılmasını sağlar.
Yorgunluktan sorumlu bu maddelerin hızlıca ortamdan uzaklaştırılması dokuların kendi otoregülasyonunu aktif hale
getirmek için gerekli ortamı sağlamış olur.
Kas iğciği adı verilen proprioseptif reseptörler tarafından sağlanan, tam istirahat halinde iken bile belli oranda
değişmeyen kas gerginliğine kas tonusu denir. Diğer bir deyişle kasın gerilmeye karşı gösterdiği pasif dirençtir. Bu direncin azalması hipotoni, artması ise hipertoni olarak adlandırılır. Kas tonusu miyotatik refleks ile sağlanır.
Masaj kas tonusu üzerinde kas iğcikleri vasıtası ile refleks etkiler meydana getirmektedir. Kuvvetli bir petrisaj
hareketi kas iğciklerinde gerilme meydana getirir. Kas iğciklerinde bulunan duyu sinirleri uyarılır. Miyotatik refleks
arkı üzerinden ön boynuz hücrelerine aktarılan sinyaller kas tonusunda değişikliklere yol açarlar. Hipotonik kasların
tonusu artırılabilir, hipertonik kasların tonusu azaltılabilir. Ancak bu etkilerin ortaya çıkabilmesi uygulanan masaj
manipülasyonlarının türüne ve derinliğine bağlıdır.

 

 

Kaynakçalar
-Prof.dr.Hamdi Turgut Masaj Okulu

-Feza Karabulut

Leave a Comment

Phone: 0545 956 4515
Fax:
Türkiye
İstanbul